Velkommen til Stemmedal Vasslag 

Drikkevatnet til Sandvika, Tjørvåg, Myrvåg, Dragsund, Djupvik og Leikong

24-timers vakttelefon: 911 54 383

24/7 Vakttelefon

Vår vakttelefon er betjent døgnet rundt. Om du har spørsmål om driftsforstyrrelsar eller annet, kontakt oss på 911 54 383

Bli abonnent!

For å bli abonnent i vasslaget, må du fylle ut innmeldingsblankett.  

Servicevarsling

Vi benytter SMS for varsling av viktige driftsmeldinger.

Klikk her og se om du er registrert for varsling

E-faktura/Avtalegiro

Vi anbefaler alle som bruker nettbank for betaling av sine regninger å inngå avtale om E-faktura/Avtalegiro

Om Vasslaget

Om Vasslaget

Stemmedal Vasslag SA er et samvirkeforetak drevet i samsvar med lov om Samvirkeforetak av 29. juni 2007 nr. 81 – Samvirkelova, lagets vedtekter, lagets reglement og lagets gebyr-regulativ. Med hjemmel i Matlova, Lov om helsetjeneste i kommunene og Lov om helsemessig og sosial beredskap er det fastsett Forskrift for vassforsyning og drikkevatn.

Stemmedal Vasslag skal sikre tilfredsstillende vassforsyning for Sandvika, Tjørvåg, Myrvåg, Dragsund, Djupvik og Leikong samt tilstøtende områder, til husbruk og næringsformål medregna fiske og brann-vatn.

Sjå laget sine vedtekter og reglement samt VA-norm Sunnmøre.

Stemmedalsvatnet ligger på kote 92,5 og har ei overflate på ca 160.000 kvadratmeter. Nedslagsfeltet er på ca 1,7 kvadratkilometer og Stemmedalsvatnet inneholder ca 1,5 millioner kubikkmeter vatn.

Vassuttaket fra Stemmedalsvatnet er ca 400.000 kubikkmeter pr år. Fargetallet på råvatnet varierer for det meste mellom 20 og 35, pH ligger normalt mellom 5,6 og 6,5 og kimtallet varierer mellom 25 og 200. Utvidet prøve av råvatnet over tid dokumenterer at påvirkning fra industriell forurensning er uten betydning for kvaliteten, heller ikke påvirkning fra lokal aktivitet.

Stemmedal Vassbehandlingsanlegg (VBA) tilsetter jernklorid før vatnet filtreres i kalkfilter med etterfølgende UV-behandling. Det blir utført testing av både råvatn og reintvatn iht utarbeidet plan, og det blir testet ift en rekke parameter og typiske data for reintvatn over tid er: Bakterier - null, pH - 8,35, jern – 0,04 mg/l, turbiditet < 0,5 FNU og fargetall – 2.

Reintvannsbassengene inneholder til sammen ca 530 kubikkmeter reint vatn som med dagens normale forbruk vil kunne forsyne alle abonnenter i 10-15 timer.

Distribusjonsnettet består av ca 21 km PVC-rør, ca 15 km PE-rør og ca 1150 meter eternitt-rør. Ca 50 % av distribusjonsnettet er etablert eller år 2000.

Oppdatering Lilleneset 23. mars

Vatnet er venta tilbake seinare i kveld

Lilleneset - endret varsel om avstengning av vatn

2023-03-23 - kl 0900

I forbindelse med utskifting av kum Lilleneset blir vatnet avstengt for eiendommene nedom vegen samt tre eiendommer ovafor vegen torsdag 23.03.2023 ca kl 0900. 

En må forvente at vatnet blir avstengt hele dagen.

Følg med på oppdatering på heimesida. 

Når vatnet kommer tilbake, tapp kaldt vatn til vatnet er helt klart og lukter og smaker normalt. 

Nyttig informasjon

Vedtekter og reglement

Gebyrregulativ

Regnskap og beretninger

Årsmøte

Viktig dokumentasjon

Nyttig informasjon

Arkiv

Reint vatn til alle

I tillegg til private husstander leverer Stemmedal Vasslag vatn til fiskebedrifter, landbruk, industri og kontorbygg.

Kontakt oss     

Kontortelefon 482 17 981 besvares når kontoret er bemannet. Henvendelser bør i størst mulig grad sendes pr e-post.    

911 54 383
Aurvågvegen 88, 6070 TJØRVÅG
Orgnr 970 186 085